Ks Andrzej Walczak

W sobote w Stryszawie odbył się pogrzeb Ks. Kanonika Andrzeja Walczaka, wieloletniego proboszcza parafii pw. Św. Anny.  Żegnała go rodzina, kapłani, a przede wszystkim tłumy wdzięcznych parafian. W ich pamięci, ks. Andrzej Walczak zapisał się jako dobry kapłan i bardzo skromny człowiek. W 2011 roku został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Stryszawa. Osoba księdza proboszcza będzie kojarzona z inicjatywą budowy kościoła w Stryszawie Dolnej, odsłonięciem „Pomnika Szczerej Wdzięczności” upamiętniającego pobyty ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły na Siwcówce oraz z książką „Beskidzka Katedra Prymasa Tysiąclecia”. Jego credo życiowym zostało pamiętne zdanie wypowiedziane podczas mszy św. z okazji 50-lecia kapłaństwa: „Aby dostąpić miłosierdzia, trzeba samemu być miłosiernym”.


Ks. Andrzej Walczak urodził się 27 stycznia 1936 roku w Zakopanem. Został wyświęcony 28 czerwca 1959 roku. Mszę świętą prymicyjną odprawił w Zakopanem. Był kapelanem w kościele Ecce homo Sióstr Albertynek w Krakowie, potem wikariuszem w Trzemeśni, Hałcnowie i Wadowicach oraz proboszczem w Gruszowie. We wrześniu 1979 roku przybył do Stryszawy, gdzie funkcję proboszcza pełnił przez 25 lat.  Przez ostatnie lata swojego życia mieszkał w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Makowie Podhalańskim.
Ks. Andrzej Walczak zostanie zapamiętany przez stryszawian jako inicjator budowy nowego kościoła. Szybko po przybyciu do Stryszawy doszedł do wniosku, że drugi kościół w tej miejscowości jest niezbędny, gdyż wszyscy wierni nie mieścili się w jednej świątyni.  Inicjatywa budowy kościoła w latach 80., gdzie chociażby materiały budowalne były trudnodostępne, była pomysłem bardzo odważnym. Na jego barkach spoczął trud załatwienia licznych pozwoleń na budowę oraz gromadzenia materiałów. W pamięci parafian na zawsze pozostanie widok kapłana wykonującego prace budowlane, biegającego z metrem i przy taczkach. Trud budowy ksiądz Andrzej przypłacił zdrowiem, był kilkukrotnie hospitalizowany. Dokończył jednak dzieło swojego życia i odprawił w tym kościele pierwszą mszę świętą. Ksiądz Andrzej był wielki patriotą, całe życie poświęcił na chwałę Bożą i służąc wiernym. Gdy na stolicę Piotrową wybrano biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę, ks. Proboszcz zaproponował rodzicom, aby dzieci przystępujące do I komunii świętej ubrane były w krakowskie stroje. Miały one symbolizować radość kościoła krakowskiego z wyboru papieża Polaka. Jako proboszcz opiekował się stryszawskimi klerykami, fundował stypendia dla biednych uczniów, pomagał rodzinom wielodzietnym, sponsorował obiady dla uczniów. Robił to wszystko bez rozgłosu.
W 2011 roku został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Stryszawa. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy wręczono mu ten honorowy tytuł i wymieniono szereg zasług dla Stryszawy, do których należą: prowadzenie prac i nadzorowanie budowy kościoła w Stryszawie Dolnej od idei do powstania świątyni, utworzenie parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, budowa plebanii przy kościele w Stryszawie Górnej, inicjatywę utworzenia chóru Millenium, powstanie „Pomnika Szczerej Wdzięczności” poświęconego Janowi Pawłowi II oraz Prymasowi Tysiąclecia, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w Stryszawie oraz napisanie książki „Beskidzka Katedra Prymasa Tysiąclecia”, która pełni funkcję duchowej monografii Stryszawy.