zdjęcie bocianów

DOTACJA DLA LKS JAŁOWIEC NA ZAKUP WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO


Ludowy Klub Sportowy „Jałowiec” w Stryszawie pozyskał dotacje na zakup wyposażenia sportowego.

 

Dzięki staraniom zarządu klubu, już niedługo na boisku sportowym w Stryszawie zostaną zamontowane nowe, profesjonalne bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m. Klub zyska również bramkę do piłki nożnej mini o wymiarach 1x3 m wraz z siatką, nowy mur treningowy oraz piłki do gry. Wyposażenie zostanie zakupione w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego „Jałowiec” w Stryszawie”.

Koszt zakupu sprzętu sportowego to 14 377 zł i w całości zostanie sfinansowany z pozyskanego grantu. Zadanie będzie realizowane w terminie do 31.12.2021r. a jego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Stryszawa, poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez wyposażenie Ludowego Klubu Sportowego „Jałowiec” w Stryszawie do złożenia wniosku o płatność.

Zadanie dofinansowane jest w 100% w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

 

Data dodania:

2021-04-27

Autor: