Buriaci w Stryszawie

25 października wieczorem w „Beskidzkim Raju” odbył się koncert zespołu "Akwarele" - Autonomii Narodowo Kulturalnej Polaków "Nadzieja" w Ułan-Ude w Buriacji z rosyjskiej Syberii. W skład zespołu „Akwarele” wchodzą dzieci i młodzież, którzy posiadają polskie korzenie z czego większość z nich stanowią potomkowie polskich zesłańców syberyjskich. Dzięki Autonomii Narodowo-Kulturalnej Polaków „Nadzieja” w Ułan-Ude w odległości prawie 7 tysięcy kilometrów od ojczyzny przodków, uczą się oni języka polskiego oraz kultywują polskie tradycje. Zespół w swoim barwnym repertuarze posiada nie tylko tradycyjne pieśni , ale także fantastyczne tańce buriackie, ewenkijskie i rosyjskie. Na spotkaniu zespół taneczny "Akwarele" zaprezentował buddyjski taniec "Boginia Tara". Zgodnie z filozofią buddyjską, bogini ta ma wiele rąk i stara się chronić wszystkich, kto się do niej zwraca, od różnych lęków i niebezpieczeństw, zapewniając szybką pomoc w trudnych sytuacjach. Zespół wykonuje też wiele polskich tańców. Grupa dzieci i młodzieży z Ułan-Ude w Buriacji w piątek odwiedziła Urząd Gminy Stryszawa, gdzie została powitana przez Wójta Gminy pana Rafała Lasek. Następnie w Szkole Podstawowej nr 3 w Stryszawie zespół „Akwarele” zaprezentował się muzycznie i tanecznie. Koncert prowadziła Pani Maria Iwanowa, Prezes Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków w Ułan-Ude, która opowiadała uczniom o sytuacji Polaków w Buriacji. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wysłuchali tradycyjnych pieśni buriackich oraz polskich ludowych piosenek. Koncert zakończył się wspólnym tańcem. Grupa Buriacji już kilkakrotnie odwiedziła nasz powiat, a od kilku lat przyjeżdża do Stryszawy.