Betlejemskie Światło Pokoju 2014 w Gminie Stryszawa

Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna akcja harcerska przekazania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa
w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju
i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie
w katedrze przekazywane jest harcerzom z sąsiednich krajów. Następnie trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców
i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast, wsi oraz do rodzin, szkół, kościołów, urzędów i szpitali. Do Urzędu Gminy Stryszawa, a dokładnie na ręce Wójta Gminy Pana Rafała Laska światełko trafiło w dniu 19 grudnia 2014 o godzinie 7:45 dzięki harcerzom ZIMBA z Kurowa. Betlejemskie Światełko Pokoju w wielu polskich domach zrodziła się tradycja, że oprócz 12 różnych potraw, białego obrusu, dodatkowego talerza
i sianka, na stole swoje honorowe miejsce zajmuje też Betlejemskie Światło Pokoju. W swojej prostocie napełnia domowe pomieszczenia ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa budując atmosferę rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.