Wybory sołtysów

Terminy wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Stryszawa.

Po wyborach samorządowych, które odbyły się w październiku minionego roku, przyszedł czas na wybór sołtysów i członków rad sołeckich na kolejną kadencję 2019 – 2024.

W Gminie Stryszawa wybory zostaną przeprowadzone w marcu br. podczas zebrań, w których uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy sołectwa.

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram zebrań w sołectwach.

Sołectwo

Data zebrania

Miejsce

Godzina

Stryszawa Górna

24.03.2019

Remiza OSP w Stryszawie

1000

Stryszawa Dolna

31.03.2019

Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie

1015

Lachowice

31.03.2019

Remiza OSP w Lachowicach

1300

Kuków

10.03.2019

Remiza OSP w Kukowie

1530

Krzeszów

10.03.2019

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

1115

Targoszów

24.03.2019

Remiza OSP w Targoszowie

1600

Hucisko

03.03.2019

Remiza OSP w Hucisko

1400

Pewelka

03.03.2019

Szkoła Podstawowa Hucisko - Pewelka

1600

Kurów

24.03.2019

Remiza OSP w Kurowie

1330

Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, mających prawo wybieralności. Kandydaci zgłaszani są ustnie na zebraniu wiejskim przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania na zebraniu wiejskim – posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, czyli każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.

W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Wybory sołtysa i rad sołeckich to wybory, które nie mają w Polsce medialnej oprawy ani rozgłosu, choć dla umacniania samorządności w kraju są równie istotne jak te - na szczeblu gminy czy powiatu. Sołectwa to zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z dn. 8 marca 1990 roku - najmniejsze jednostki samorządu gminnego, nazywane w tej ustawie - jednostkami pomocniczymi.

Zachęcamy mieszkańców wszystkich sołectw do licznego udziału w tych wyborach.

Data dodania:

2019-03-04

Autor: