Działania służące ochronie środowiska


GMINA STRYSZAWA PO RAZ KOLEJNY NAJLEPSZA

Od wielu lat władze Gminy Stryszawa realizują projekty, które mają istotny wpływ na środowisko. Realizując zadania i inwestycje przyjazne dla środowiska, korzystają przy tym z systemu finansowania ochrony środowiska będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W 2016 roku Gmina Stryszawa była beneficjentem pomocy m.in. w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej jest ściśle związany z rozwojem gminy dlatego zadania z tego zakresu traktowane są przez władze gminy priorytetowo, w gminie regularnie inwestuje się w jej rozwój. Od 2012 roku wybudowano ok. 36 km sieci kanalizacji oraz ok. 25 km sieci wodociągowej. Wciąż planowane i wykonywane są kolejne inwestycje w tym zakresie. W 2016 roku gmina zrealizowała cztery projekty współfinansowane z WFOŚiGW w Krakowie. Na uwagę zasługują trzy z nich: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stryszawa – etap I, II,III”, „Budowa studni głębinowej dla poprawy wydajności istniejącego ujęcia wody, w związku z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, w miejscowości Stryszawa” oraz ”Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Stryszawa poprzez wymianę kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych”.
Za realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska Stryszawa została nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach organizowanego konkursu na ekolidera 2017. Okazaliśmy się najlepszą Gmina w kategorii ekoGmina wiejska i otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska. W uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w miniony piątek tj. 2 czerwca 2017 r. wziął udział Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek.


Justyna Habowska