zdjęcie bocianów

Uczniowie ze Stryszawy pojadą na wycieczki


Władze gminy Stryszawa końcem lipca złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę”. Celem projektu jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udział w zorganizowanych wycieczkach szkolnych, a także poznanie własnego regionu – Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenia wiedzy o regionie. Projekt zakłada udział uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie, uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Stryszawie, Szkoły Podstawowej w Kukowie oraz w Krzeszowie w zorganizowanych wycieczkach przedmiotowych oraz turystyczno-krajoznawczych. Wycieczki przeprowadzone zostaną w grupach, w ilości osób odpowiadającej aktualnym wytycznym rządowym i sanitarnym z uwzględnieniem odpowiedniej opieki wychowawczej oraz usługi przewodników.

Sejmik Województwa Małopolskiego przekazał dla placówek oświatowych podległych gminie Stryszawa środki pieniężne na ten cel w wysokości 40 000,00 zł. Wkład Sejmiku stanowi 70% wartości projektu, a pozostała wartość pochodzić będzie z budżetu Gminy (10%) oraz wkładu własnego rodziców (20%). Termin realizacji projektu zaplanowany został do końca listopada 2020 r.

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Data dodania:

2020-09-07

Autor: