Projekt ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ (Wycieczki uczniów)


PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” Edycja 2021 r.

w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej realizowany

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

CELE PROJEKTU:

1)poznanie własnego regionu – Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie;

2)promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu;

3)kształtowanie i zaspokojenie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień;

4)upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

5)zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany przez Gminę Stryszawa obejmuje organizacje wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów Szkół Podstawowych w Krzeszowie i Lachowicach. Będą to dwie wycieczki do Kopalni Soli w Bochni, weźmie w nich udział łącznie 98 uczniów.

Termin realizacji projektu: od 20.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty projektu:

- zorganizowanie 2wycieczek szkolnych;

- wzrost ruchu turystycznego w województwie małopolskim w obrębie turystyki szkolnej;

- wzrost wykorzystania potencjału turystycznego Małopolski ;

- wzrost aktywności najmłodszych mieszkańców Gminy Stryszawa w obszarze przemysłu Czasu Wolnego;

- wzrost poziomu wiedzy u dzieci i młodzieży ze szkół Podstawowych Gminy Stryszawa o walorach turystyczno-krajoznawczych Małopolski;

Budżet projektu:

Koszt całkowity zadania : 13 720,00 zł;

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 9 604,00 zł;

Dofinansowanie z budżetu Gminy Stryszawa: 1176,00 zł;

Wkład rodziców: 2 940,00 zł

PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” Edycja 2020

w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”


CELE PROJEKTU:

1)poznanie własnego regionu – Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie;

2)promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu;

3)kształtowanie i zaspokojenie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień;

4)upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

5)zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakładał organizacje wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa. W ramach projektu zorganizowano 8 wycieczek, w których wzięło udział 381 uczniów, były to wycieczki do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Olkusza, w Pieniny.

Termin realizacji projektu: od 15.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Osiągnięte rezultaty projektu:

- zorganizowanie 8 wycieczek szkolnych;

- wzrost ruchu turystycznego w województwie małopolskim w obrębie turystyki szkolnej;

- wzrost wykorzystania turystycznego Małopolski;

- wzrost aktywności 343 dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych Gminy Stryszawa po Małopolsce.

Budżet projektu:

Koszt całkowity zadania : 50 705,00 zł;

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 35 493,50 zł;

Dofinansowanie z budżetu Gminy Stryszawa: 5 033,50 zł;

Wkład rodziców: 10 178,00 zł


Data dodania:

2021-11-23

Autor: