Opieka wytchnieniowa

Gmina Stryszawa rozpoczęła realizację Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 swoim zasięgiem obejmie 3 opiekunów dzieci z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności oraz jednego opiekuna osoby dorosłej legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r.
a jego wartość wyniesie łącznie 29 947,00 zł. Program ten finansowany jest w 100 % ze środków Funduszu Solidarnościowego.Opiekunowie osób niesamodzielnych w ramach programu otrzymają wsparcie w formie doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu wzmożonej opieki. Celem wsparcia jest przede wszystkim czasowe odciążenie psychofizyczne opiekunów, które wpłynie na poprawę funkcjonowania całej rodziny, umożliwi opiekunom zadbanie o własne potrzeby, udział w życiu społecznym, zapewni czas na wypoczynek i regenerację. Program: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021zapewnił możliwość rozdysponowania łącznie 734 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rzecz 4 uczestników Programu. Gmina Stryszawa zadanie realizuje samodzielnie.

Załączniki

  • Data dodania:

    2021-05-19

    Autor: