Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryszawa

PROJEKT MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI


Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS"

CEL PROJEKTU:

Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stryszawa w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji poprawiła dostępność do podstawowej bazy sportowej i umożliwia lepsze wykorzystanie istniejącego obiektu.

OPIS PROJEKTU:

Wykonane prace modernizacyjne boiska sportowego w miejscowości Stryszawa polegały na wymianie nawierzchni tego boiska. Szczegółowy zakres wykonanych prac:

- rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni poliuretanowej z powierzchni o wymiarach 17,10 x 34,10, wywóz i utylizacja;

- oczyszczenie i częściowa naprawa podbudowy (usunięcie luźnych fragmentów podbudowy, uzupełnienie, frezowanie);

- wyrównanie nawierzchni betonowej warstwą poliuretanowo-gumową typu ET;

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu SBR;

- malowanie linii segregacyjnych do poszczególnych dyscyplin sportowych (koszykówka, siatkówka, tenis).

Wykonane prace przyczyniły się do poprawy stanu obiektu sportowego, zahamowały dalszą degradacje boiska, poprawiły bezpieczeństwo użytkowników, poprawiły funkcjonalność boiska w konsekwencji zwiększyło się zainteresowanie mieszkańców do korzystanie z boiska wielofunkcyjnego, co jeszcze bardziej widoczne będzie w sezonie wiosenno-letnim.

Zmodernizowany boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jest bezpłatne.

Budżet projektu:

Koszt całkowity operacji: 137 395,81 zł;

Koszty kwalifikowane operacji: 137 395,81 zł;

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 74 000 zł.

 

Data dodania:

2020-01-27

Autor: