Dofinansowanie do zakupu ubrań ochronnych do działań bojowychDOFINANSOWANIE DLA GMINY STRYSZAWA DO ZAKUPU

UBRAŃ OCHRONNYCH DO DZIAŁAŃ BOJOWYCH


Gmina Stryszawa pozyskała 12 nowych kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie.

Zakup ubrań był możliwy dzięki dotacji, którą Gmina otrzymała w ramach zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie”, na realizację którego Stryszawa uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr I/1930/ro/2678/21 z dnia 21.09.2021 r.

Wartość całego zadania dla Gminy Stryszawa wynosi 26 160,00 zł z czego kwota 12 000,00 zł jest kwotą dotacji pozyskanej przez Gminę Stryszawa.

Zakupione ubrania będą posiadać wszystkie wymagane prawem testy dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Ubrania specjalne podniosą komfort pracy podczas działań ratowniczych, jak również zapewnią bezpieczeństwo naszych strażaków wykonujących działania ratowniczo-gaśnicze. Zastąpią już stare i zużyte ubrania strażackie.


Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Data dodania:

2021-11-05

Autor: