BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI LACHOWICE

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice"

dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wysokość dofinansowania: 2 744 214,00 zł  

Całkowita wartość zadania: 3 987 637,95 zł

OPIS ZADANIA:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami, przyłączami
i pompowniami w miejscowości Lachowice o łącznej długości 7,036 km. Planowana liczba przyłączy 98 szt. Efektem inwestycji będzie:

- poprawie jakości świadczonych usług w zakresie turystyki i możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych;

- poprawa jakości środowiska naturalnego, walorów przyrodniczych;

- wzrost ruchu turystycznego w konsekwencji wzrost gospodarczy w gminie.

Założenia są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Stryszawa na lata 2018-2030.

Termin realizacji od 28.06.2021 r. do 30.05.2022 r.

Załączniki

  • Data dodania:

    2021-12-23

    Autor: