Wójt Gminy Stryszawa ogłasza przetarg na wynajem 2 lokali w budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie nr 263


Wójt Gminy Stryszawa ogłasza przetarg na wynajem 2 lokali w budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie nr 263

- lokal 1 o pow. 147,92 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

- lokal 2 o pow. 27,02 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowo - handlowejData dodania:

2021-10-15

Autor: