Susza hydrologiczna

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SUSZĄ HYDROGEOLOGICZNĄ URZĄD GMINY STRYSZAWA PROSI WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW WODOCIĄGÓW GMINNYCH O RACJONALNY I OSZCZĘDNY POBÓR WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH (KORZYSTANIE Z WODY JEDYNIE DO CELÓW BYTOWYCH - BEZ PODLEWANIA TRAWNIKÓW I NAPEŁNIANIA BASENÓW).