Służba przygotowawcza 2020 r.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2020 roku, na potrzeby korpusu szeregowych.

Służba przygotowawcza będzie odbywała się w centrach i jednostkach wojskowych od 7 stycznia do 27 marca 2020 roku.

Ten rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do zawodowej służby wojskowej.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, oś. Bór. 10

Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonów 261 138 765 oraz na stronie internetowej:

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/pages/suzba-przygotowawcza-2017-12-12-h/

Data dodania:

2019-11-15

Autor: