zdjęcie bocianów

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej


Sucha Beskidzka, dnia 16 lipca 2020 roku


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatów: suskiego, nowosądeckiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi przyjęciami okolicznościowymi Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie rekomenduje organizacji takich przyjęć.

Brak rekomendacji ma na celu wyłącznie ochronę zdrowia, a nawet życia mieszkańców, jak i osób przybywających do tych regionów, poprzez ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej apeluje do Mieszkańców i Gości odwiedzających nasz powiat o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniających specyfikę funkcjonowania różnych obszarów naszego, codziennego życia, o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej oraz o ograniczenie kontaktów społecznych (przyjęcia, zebrania, spotkania, itp.), w tym zachowanie bezpiecznej odległości.

 

                                                                                                                                          Z poważaniem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Suchej Beskidzkiej

Załączniki

PIS Komunikat17.07.2020 | 306.31 KB
Pobierz
Data dodania:

2020-07-17

Autor: