Informacje o uchodźcach  oraz dla uchodźców z Ukrainy

W wyniku ataku Rosji na Ukrainę tysiące obywateli straciło dach na głową lub w obawie o własne życie zdecydowało się na ucieczkę z kraju ogarniętego wojną. W związku z tą dramatyczną i bezprecedensową we współczesnej historii sytuacją, Wójt Gminy Stryszawa zwraca się z apelem do mieszkańców Stryszawa , którzy mają możliwość i wolę przyjęcia uchodźców wojennych do swoich domów lub mieszkań, o kontakt z Urzędem Gminy Stryszawa.

W celu skoordynowania działań akcji uruchomiona została baza, do której mogą być dokonywane zgłoszenia form pomocy (zapewnienie mieszkania oraz posiłków). Zainteresowanych mieszkańców prosimy o przesłanie deklaracji (można skorzystać z załączonego wzoru deklaracji) na adres mailowy ehutniczak@stryszawa.pl lub kontakt z Referatem Promocji Rozwoju Urzędu Gminy Stryszawa , tel. 33 8767732od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Informacje Bieżące

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pobierz

Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni  pobierz


Komunikat Konsulatu Ukrainy w Krakowie pobierz


Komunikat ZUS w sprawie obsługi interesantów z Ukrainy pobierz


Zbiórka dla uchodźców pobierz

Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców pobierz(pl)  , pobierz(UA)

Kwestionariusz  do rejestracji chętnych na szczepienie. pobierz

PILNE

W związku z tym, że na terenie gminy Stryszawa przebywają już osoby z Ukrainy,  Prosimy W TRYBIE PILNYM o zgłoszenie ich do Urzędu w celu przeprowadzenia spisu tych osób.

Proszę o zebranie następujących danych :

1. Imię i nazwisko,

2. nr paszportu,

3. data przekroczenia granicy

4. adres miejsca czasowego pobytu

są to najważniejsze dane potrzebne do przekazania do województwa.

TEL.33/8767727TEL KOM. 509463955

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Deklaracja wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy pobierz

Wykaz organizacji humanitarnych pobierz

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:


• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polskina podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;

• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;

• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytujest możliwe przed jego upływem poprzez złożeniewniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wnioskuo udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronieniaw Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/

Data dodania:

2022-06-16

Autor: