Informacja w sprawie oszczędnego poboru wody


Ogłoszenie

W związku z zaistniałą suszą hydrogeologiczną Urząd Gminy Stryszawa prosi wszystkich użytkowników wodociągów gminnych o racjonalny i oszczędny pobór wody z sieci wodociągowych (korzystanie z wody jedynie do celów bytowych – w szczególności zakazuje się podlewania trawników
i napełniania basenów).
Data dodania:

2022-06-27

Autor: