Informacja dla mieszkańców Gminy Stryszawa


W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SUSZĄ HYDROGEOLOGICZNĄ URZĄD GMINY STRYSZAWA PROSI WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW WODOCIĄGÓW GMINNYCH O RACJONALNY I OSZCZĘDNY POBÓR WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH (KORZYSTANIE Z WODY JEDYNIE DO CELÓW BYTOWYCH - BEZ PODLEWANIA TRAWNIKÓW I NAPEŁNIANIA BASENÓW).

Ogłoszenie - pobierz


Data dodania:

2019-07-05

Autor: