BEZPŁATNE SZKOLENIE - TRENUJ JAKO ŻOŁNIERZ


BEZPŁATNE SZKOLENIE

TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ


Urząd Gminy Stryszawa informuje, iż istnieje możliwość zapisania sięna bezpłatne szkoleniepn;Trenuj jakżołnierz „ – będącego rozwinięciempopularnego szkolenia pn: Trenuj z wojskiem”. Celemprojektu jest przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Propozycja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz posiadają obywatelstwo polskie.

Projekt „ Trenuj jak żołnierz” opiera się na dwuetapowej formule szkolenia

  • 2 -dniowe szkolenie organizacyjne w trybie weekendowym
  • 14- dniowe szkolenie w formie ćwiczeń wojskowych podczas przerwy wakacyjnej.

Podczas całego cyklu szkolenia uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwemi obronnością m.in. posługiwania się bronią , taktyki, terenoznawstwa, walki wręcz czy podstaw musztry. Szkolenie zostanie zakończone złożeniem przez uczestników przysięgi i włączeniem do rezerwy pasywnej.

Niniejsze szkolenie jest bezpłatne , jednostki wojskowe zapewniają w trakcie II etapu wyżywienie, zakwaterowanie , wyposażenie i ubezpieczenie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (uczestnik może wybrać dowolną z nich ).

Na terenie województwa małopolskiego szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch jednostkach wojskowych.

  • w 5. batalionie dowodzenia (ul Krakowska 2 Rząska)
  • w 16.batalione powietrznodesantowym (ul. Wrocławska 82 . Kraków )

I etap : w dniach 06-07 maja br.

II etap w dniach 06-19 sierpnia br.

I etap : w dniach 09-10 czerwca br.

II etap w dniach 16-29 lipca br.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem : https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl, istnieje również możliwość zgłoszenia się bezpośrednio do jednostki wojskowej przeprowadzającej szkolenie ( osobiście , telefonicznie, mailowo)

Data dodania:

2023-05-04

Autor: