zdjęcie bocianów

Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie oraz zakup nowego autobusu


Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie mają powód do radości. Gmina Stryszawa w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” otrzymała środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy zakupu autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Zadanie realizowane jest w obszarze likwidacji barier transportowych. Drugie natomiast dotyczy modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie, która polegać ma na wydzieleniu za pomocą drzwi przeciwpożarowych EI30 ewakuacyjnej klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi. Termin realizacji obu zadań zgodnie z umową zaplanowano na koniec kwietnia 2021 r.

Łączna wartość realizacji obu inwestycji to kwota 219 544,00 zł z czego wartość zakupionego pojazdu wynosi 180 687,00 zł a koszt modernizacji budynku 38 857,00 zł. Dofinansowanie jakie udało się pozyskać Gminie Stryszawa z PEFRON na ten cel to kwota 157 901,00 zł z czego 126 606,00 zł to środki z przeznaczeniem na zakup autobusu natomiast kwota 31 295,00 zł stanowi wartość modernizacji budynku. Ponadto udział Stryszawy w Programie wyrównywania różnic między regionami wsparły finansowo Urząd Miasta Sucha Beskidzka oraz Urząd Miasta Maków Podhalański, które na zakup nowego autobusu dla WTZ Kuków przeznaczyły po 5 000,00 zł. Środki własne jaki Gmina Stryszawa przeznaczy na ten cel to kwota ok. 51 643,00 zł.


Data dodania:

2020-09-07

Autor: