tło strony
zdjęcie bocianów

Mikołaj w Stryszawie

Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.

W czwartek, 6 grudnia o godz. 15.30 w „Domu Zabawkarza” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie odbyło się „Spotkanie z Mikołajem”. Na spotkanie licznie (ok. 140 osób) przybyły dzieci wraz z rodzicami, a wśród nich wyróżnieni, laureaci konkursu plastycznego na „Najładniejszą ozdobę choinkową”. Spośród 189 prac uczestników konkursu jury wybrała te najładniejsze, w sumie 80 ozdób, które można zobaczyć na przygotowanej wystawie. Radości było wiele, wszystkie dzieci obecnie na spotkaniu dostały paczki od Mikołaja. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie dziękuje uczestnikom konkursu i nauczycielom, którzy rozpropagowali konkurs wśród dzieci oraz zachęcili do wzięcia w nim udziału i dostarczyli prace.

GOK Stryszawa