IX Spotkanie Noworoczne KGW z Gminy Stryszawa

IX Spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stryszawa

Spotkania Noworoczne KGW Gminy Stryszawa stały się już tradycją, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez. Wszystkie koła działające na terenie gminy zorganizowały już tę imprezę, a w tym roku gospodynie z Lachowic zapoczątkowały drugą turę tych spotkań.

W sobotę, 1 lutego 2020, już po raz dziewiąty gospodynie wzięły udział w Spotkaniu Noworocznym. Tym razem odbyło się ono w remizie OSP Lachowice. Jak zawsze towarzyszyła mu dobra zabawa, śpiew i smaczne jedzenie przygotowane przez gospodynie z Lachowic. Spotkania te są też okazją do złożenia życzeń i podziękowań dla wszystkich KGW za ich wkład pracy w promocję gminy oraz wszelkie przedsięwzięcia na polu kultywowania tradycji regionu. Przede wszystkim integrują działające w gminie koła.

Na rozpoczęcie wszystkich uczestników powitała - przewodnicząca KGW Lachowice Henryka Kachel. Później słowa do gospodyń skierowali zaproszeni goście: Andrzej Pająk – Senator RP, Krystyna Wajdzik - Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa, Renata Chudzik – dyrektor GOK Stryszawa. Spotkanie przyniosło wiele radości, organizatorki zadbały o dobrą zabawę, a wypełniona sala w remizie OSP Lachowice bawiła się wyśmienicie do późnych godzin.

GOK Stryszawa