Komputery dla Biblioteki

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Dofinansowano ze środków Instytutu Książki


Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. To nowy program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ichw nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystaniez Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.
W zakresie otrzymanego dofinansowania w kwocie 9 997,00 zł. biblioteka zakupi: 2 zestawy komputerowe , urządzenie wielofunkcyjne oraz niezbędne oprogramowanie. Jeden komputer służyć będzie naszym czytelnikom, drugi przeznaczony będzie do obsługi bazy danych i katalogowaniu zbiorów. 
Zgodnie z regulaminem zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych biblioteki do 31.XII. 2014 roku. Dzięki temu nasi użytkownicy nie wychodząc z domu będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru , dostępność książki. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie jakość świadczonych usług, usprawni pracę i przekaz informacji o księgozbiorze. 


Zapytanie ofertowe Pobierz
Specyfikacja techniczna Pobierz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy z dostawcą     PobierzAutor: Jadwiga Mikus