Wernisaż WYSTAWY KONKURSU rzeźbiaRskiego Św. Michał Archanioł


„Św. Michał Archanioł” w sztuce ludowej

W sobotę, 26 września 2020 o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Krzeszowie odbył się uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów”. Konkurs organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie po raz siedemnasty, ale po raz drugi w formule biennale. Tematem tegorocznej edycji był „Św. Michał Archanioł”, drugi patron kościoła w Krzeszowie. Św. Michał Archanioł, którego kult w tradycji chrześcijańskiej jest bardzo dawny i żywy często inspiruje wielu artystów. Aż 36 twórców ludowych i rzeźbiarzy amatorów z całej Polski, do których skierowany jest konkurs złożyło 38 prac. Większość rzeźb i płaskorzeźb wykonane zostały w drewnie, kilku uczestników zmagało się z kamieniem, a tylko jedna praca wykonana była w glince.Wielu artystów wzięło udział po raz pierwszy, co cieszy organizatorów i świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu i potrzebie organizowania konkursu. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem obrazu Św. Michała Archanioła w ołtarzu głównym i powitaniem wszystkich uczestników wernisażu przez organizatora. Następnie do powitań i gratulacji w imieniu Wójta Gminy Stryszawa i Przewodniczącej Rady Gminy Stryszawa dołączyła radna Ewa Kawończyk. Historię drugiego patrona kościoła, w przeddzień uroczystości odpustowej przedstawił gospodarz świątyni ks. Antoni Kania – Proboszcz Parafii w Krzeszowie, który wyraził zadowolenie z wystawy i podjęcia tematu przez artystów. Poprowadził również modlitwę do św. Michała Archanioła, patrona wszystkich znajdujących się w strasznym ucisku dający cierpliwość i szczęście, tak potrzebną w dzisiejszych czasach. Ks. Proboszcz wspomniał także św. Jana Pawła II i 100-tną rocznicę Jego urodzin. Następnie słowa uznania i podziękowania do artystów-uczestników konkursu oraz organizatorów skierowali: Andrzej Pająk – Senator RP, Filip Kaczyński – Poseł na Sejm RP, Danuta Kawa - Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Lesław Werpachowski - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. W swych wystąpieniach wspomnieli o najważniejszych wartościach i naszym dziedzictwie kulturowym wyrażającym się między innymi poprzez sztukę. Aby uczcić rok 2020 ogłoszony rokiem Jana Pawła II, Renata Chudzik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie zaprosiła wszystkich do wysłuchania programu słowno-muzycznego w wykonaniu grupy „Pokolenie” z Zembrzyc, która zaprezentowała wzruszający koncert przypominając jednocześnie najważniejsze przesłania naszego Papieża Polaka.

Po koncercie ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów rzeźbiarzom, laureatom tegorocznego konkursu, po którym zaproszono wszystkich do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które w tym trudnym roku będzie inne jak dawniej przypominając uczestnikom o roku panującej epidemii.

W tym roku Komisja pod przewodnictwem Wiesława Kwaka, artysty rzeźbiarza przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

dwa równorzędne I miejsca

 • Jan Bojko z Jaworzynki - nagroda Dyrektora ROK w Bielsku-Białej
 • Bolesław Ściga z Andrychowa - nagroda Wójta Gminy Stryszawa

dwa równorzędne II miejsca

 • Wojciech Nagórski ze Zduńskiej Woli
 • Józef Wrona z Tokarni

pięć równorzędnych III miejsc

 • Zdzisław Słonina ze Świątnik Górnych
 • Józef Mazur z Zawoi
 • Anna i Rajmund Kicmanowie z Leokadii
 • Małgorzata Mrowiec z Mesznej
 • Stanisław Kwaśny z Mesznej

pięć równorzędnych wyróżnień I stopnia

 • Leszek Cieślik z Żywca - nagroda Burmistrza Miasta Żywca
 • Mateusz Gębala z Mesznej
 • Maria i Czesław Kubikowie z Czechowic-Dziedzic
 • Józef Kubica z Żywca - nagroda Dyrektora MCK w Żywcu
 • Jacek Skubisz z Bieńkówki

pięć równorzędnych wyróżnień II stopnia

 • Kazimierz Kwatyra z Rabki-Zdroju
 • Łukasz Czernik z Białego Dunajca
 • Marcin Mateusz Dylewski z Rabki-Zdroju
 • Krzysztof Kachel z Kukowa
 • Jarosław Ćwiertnia ze Starego Dworku

siedemnaście równorzędnych wyróżnień III stopnia

 • Paweł Janowski z Sułowa
 • Mirosław Gładysz z Kacprówka
 • Adam Chowaniak z Zawoi
 • Zbigniew Trzciński z Libiąża
 • Kazimierz Kozak z Dąbrówki
 • Henryk Stanclik z Bielska- Białej
 • Kazimierz Pyclik z Choczni
 • Grażyna Głuc z Zembrzyc
 • Włodzimierz Ostoja-Lniski z Czerska
 • Ryszard Gondek z Chełmka
 • Bolesław Surówka ze Skomielnej Białej
 • Zdzisław Kozłowski ze Świnnej
 • Jerzy Rupa z Pszczyny
 • Józef Walczak z Więcborka
 • Tadeusz Pawełek z Żywca
 • Leszek Baczkowski z Franka
 • Andrzej Hetnał z Łodygowic

Zgromadzeni na wernisażu byli pod wrażeniem oglądanej wystawy i mimo zachowania rygorów sanitarnych, każdy mógł porozmawiać z autorem pracy.

Organizatorzy przygotowali również katalog wystawy, który każdy z obecnych mógł sobie zabrać. Wydany katalog tegorocznej wystawy pokonkursowej został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, Powiatu Suskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Na zakończenie uroczystości wszyscy artyści i zaproszeni goście udali się do sali w Remizie OSP Krzeszów na poczęstunek.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie dziękuje wszystkim współorganizatorom: Parafii p.w. MB Nieustającej Pomocy, Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Miejskiemu Centrum Kultury w Żywcu, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach oraz Stowarzyszeniu Twórców Ludowych za wsparcie i wszelką pomoc w organizacji konkursu i wystawy.

Zapraszamy do oglądania wystawy w Kościele Parafialnym w Krzeszowie do 18 października br. Prace będzie można również obejrzeć na kolejnych wystawach m.in. w: GOK Stryszawa oraz GBP w Wilkowicach.

GOK Stryszawa