tło strony
zdjęcie bocianów

Informacja o otwarciu GOK Stryszawa/Beskidzkiego Centrum Zabawki

KOMUNIKAT GOK w Stryszawie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, od 12 lutego do 28 lutego zostaje przywrócona warunkowo działalność instytucji kultury takich jak: kina, teatry, opery i filharmonie, a także domów i ośrodków kultury w zakresie działalności kinowo-teatralnej
i wystawienniczej. W/w instytucje otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym, pod następującymi warunkami:

  • udostępniania widzom lub słuchaczom 50 % liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W związku z powyższym Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej otwiera wystawy dla zwiedzających w rygorze sanitarnym takim jak obowiązują w muzeach i galeriach sztuki tj. uwzględniającym 1 osobę na 15 m².

Odwiedzając nas chrońmy siebie i bliskich!
Prosimy oprzestrzeganie podstawowych zasad postępowania, gdyż tylko tak skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa. Stosujemy zasadę DDMA+W, czyli:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

W jak Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.