tło strony
zdjęcie bocianów

Informacja o otwarciu GOK Stryszawa

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie informuje, iż zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 17 stycznia 2021 r. zostały przedłużone, trwające już od 7 listopada 2020 r. ograniczenia w działalności instytucji kultury,

Obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmuje również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogą być prowadzone następujące działania:
- próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych,
· nagrania fonograficzne i audiowizualne,
· udostępnianie przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu,
· udostępnianie do zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury.

Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy udostępnianie zbiorów przez muzea będą mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.