UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKIW Urzędzie Gminy Stryszawa uruchomiono Punkt Konsultacyjny dotyczący wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze".


Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego pod adresem:

https://www.stryszawa.pl/urzad-gminy/z-zycia-gminy...


Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 8:00 do 12:00, w każdy czwartek oraz piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.

W godzinach pracy punktu konsultacyjno – informacyjnego dyżur pełni pracownik Urzędu Gminy Stryszawa Pani Justyna Habowska-Kardaś , z którym kontaktować można się pod numerem telefonu: 33 876 77 25, e.mail: jhabowska@stryszawa.pl.

Ze względu na dużą liczbę wniosków składaną przez mieszkańców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Czyste Powietrze” zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne umówienie godziny konsultacji, celem uzyskania sprawnej pomocy podczas wypełniania wniosku.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Stryszawa aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu. Utworzony Punkt jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Gminą Stryszawa.

Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków o dofinansowanie i przyznawanie dofinansowania należy do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie.


Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego "Czyste Powietrze" dostępne są na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz na https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/Szanowni Państwo,

zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolski ambitnych działań regulacyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Celem tych działań jest poprawa zdrowia mieszkańców i większy komfort życia. Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego również na Gminę Stryszawa nałożono obowiązki, które wynikają bezpośrednio z Programu Ochrony Powietrza.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych jak również przedsiębiorców.Uchwała antysmogowa dla Małopolski  - Co wprowadza?

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

Przy budowie nowego domu lub zmianie obecnego kotła lub kominka, wybierz przede wszystkim czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie – podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym.

Jeżeli zdecydujesz się na urządzenie na pelety, drewno lub węgiel, musisz zastosować nowoczesny kocioł lub kominek, który spełnia wymagania ekoprojektu. Decydujące jest pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania – jeżeli nastąpiło po 1 lipca 2017 roku, powinna ona spełniać wymagania ekoprojektu.

Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5! 

Więcej informacji o wymaganiach ekoprojektu oraz o różnicach między ekoprojektem a klasą 5 znajdziesz na stronie: Wymagania ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Kocioł na paliwa stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Listę urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu znajdziesz na naszej stronie: Kotły i ogrzewacze na paliwa stałe w standardzie ekoprojektu.

Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe. Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna. 


Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają więc kilka lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – konieczna będzie wymiana urządzeń we własnym zakresie.Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

KOGO DOTYCZY UCHWAŁA ANTYSMOGOWA


Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.

Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Przepisy dotyczą więc kotłów, pieców, kominków, ale również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.

Sprawdź również: Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej.


KONTROLA PRZESTRZEGANIA WPROWADZONYCH OGRANICZEŃ
Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona przez uprawnione służby:

  • straż miejską i gminną,
  • upoważnionych pracowników urzędu gminy,
  • Policję,
  • Inspekcję Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, wyniki badań, certyfikaty, które potwierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Może zostać również skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

Przypadki naruszenia wymagań uchwały antysmogowej możesz zgłosić poprzez formularz Ekointerwencji.


Informacja o jakości powietrza w naszej gminie wejdź

Informacja o ustawie antysmogowej wejdź


Załączniki

 
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 05.02.2021 | 140.28 KB
Pobierz
 
DEKALOG ANTYSMOGOWY 05.02.2021 | 4.50 MB
Pobierz
Data dodania:

2018-10-09

Autor: