zdjęcie bocianów

Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji onlinePIERWSZA SESJA RADY GMINY STRYSZAWA

VIII KADENCJI 2018-2023

W czwartek 22.11.2018 r. punktualnie o godz. 10: 00 zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Stryszawa VIII Kadencji. Sesję Rady Gminy otworzył pan Henryk Dyduch zgodnie z postanowieniem- najstarszy wiekiem radny obecny podczas spotkania, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad. Następnie głos zabrał Pan Jarosław Szymula – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszawie który wręczył zainteresowanym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Stryszawa. Po tych wystąpieniach nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz przez Wójta Gminy Stryszawa Pana Rafała Lasek. Kolejnym punktem spotkania był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Stryszawa oraz Wiceprzewodniczących Rady. Po tych wyborach dokonano rozszerzenia porządku obrad i podjęto uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy Stryszawa, a także uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy Stryszawa i uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stryszawa.

Poniżej prezentujemy Państwu skład nowej rady wraz z podziałem na Komisje Rady Gminy Stryszawa.

Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa: radna Krystyna Wajdzik.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stryszawa: radny Łukasz Nisio i radny Józef Pochopień.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Radny Pieróg Wiesław -  Przewodniczący Komisji

Radny Szwed Jerzy -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radny Chorąży Marek - Członek Komisji

Radny Iciek Jan - Członek Komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Radna Trybała Anna -  Przewodnicząca Komisji

Radny Surówka Bogusław -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

Radna Młyńska Halina - Członek Komisji

Radny Płonka Krzysztof - Członek Komisji

Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Radna Palichleb Barbara - Przewodnicząca Komisji

Radny Nisio Łukasz- Zastępca Przewodniczącej Komisji

Radny Dyduch Henryk- Członek Komisji

Radny Iciek Jan- Członek Komisji

Radny Łaciak Marian- Członek Komisji

Radny Pochopień Józef- Członek Komisji

Radna Trybała Anna- Członek Komisji

Radna Wajdzik Krystyna- Członek Komisji

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

Radny Surówka Bogusław - Przewodniczący Komisji

Radny Szwed Jerzy- Z-ca Przewodniczącego Komisji

Radna Kawończyk Ewa- Członek Komisji

Radna Palichleb Barbara - Członek Komisji

Radny Pochopień Józef - Członek Komisji

Radna Wajdzik Krystyna- Członek Komisji

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa:

Radny Łaciak Marian- Przewodniczący Komisji

Radny Chorąży Marek- Z-ca Przewodniczącego Komisji

Radny Dyduch Henryk- Członek Komisji

Radna Kawończyk Ewa- Członek Komisji

Radna Młyńska Halina - Członek Komisji

Radny Nisio Łukasz- Członek Komisji

Radny Wiesław Pieróg- Członek Komisji

Radny Płonka Krzysztof- Członek Komisji

Przypomnijmy tylko, że ponowną kadencję Wójta Gminy Stryszawa objął Pan mgr inż. Rafał Lasek uzyskując poparcie wysokości 86,79 % głosów za wyborem kandydata.

Transmisja sesji online