tło strony
zdjęcie bocianów

Stypendia

INFORMACJA O STYPENDIACH

Urząd Gminy Stryszawa informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów z terenu Gminy Stryszawa. 
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Stryszawa – pokój nr 10, tel. 33 876 77 32

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)  Pobierz

Urząd Gminy Stryszawa informuje, że Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/288/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe sportowcy z terenu Gminy Stryszawa odnoszący sukces w różnych dyscyplinach sportowych mogą starać się o przyznanie stypendium.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania poniżej.

Regulamin pobierz

Wniosek stypendium sportowe pobierz